داستانهای کودکانه قدیمی، چگونه تعریف کنیم؟

آوریل 27, 2018

گرگه با دندوناش بز رو گاز می‌گیره، دندوناش می‌ریزه، بزه با شاخش می‌زنه تو شکم گرگه، شکم گرگه پاره میشه، شنگول و منگول میان بیرون.

منبع : niniha

[ad_2]

وضعیت ادبیات کودک، چگونه است؟برنامه آموزشی کودکان، روشی جدید