تفکر خلاق کودکان، آموختنی است؟

می 12, 2018

معمولا کودکان زیر پنج سال بر سر این مسائل زیاد بحث می کنند. آنها چیزی که می بینند را باور می کنند نه آن چیزی که واقعیت دارد.

منبع : niniha

[ad_2]

اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان، تکنیک‌های رفتاردرمانیانگشت شکستن در کودکان، انقدر ترق ترق نکن!