تفکر خلاق کودکان، آموختنی است؟

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷

معمولا کودکان زیر پنج سال بر سر این مسائل زیاد بحث می کنند. آنها چیزی که می بینند را باور می کنند نه آن چیزی که واقعیت دارد.

منبع : niniha

[ad_2]

اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان، تکنیک‌های رفتاردرمانیانگشت شکستن در کودکان، انقدر ترق ترق نکن!