بازی با کلمات برای کودکان، چگونه؟

آوریل 7, 2018

کودکان زیر سن مدرسه معمولا در ابتدا راست مغز بوده و با استفاده از تمام کلمات یاد می گیرند کشیدن صدای کلمات فعالیت سمت چپ  مغز است که معمولا تا ۷ – ۶ سالگی استفاده نمی شود.

این یک قاعده ی کلی است امام همیشه استثنایی وجود دارد از لغاتی با تعداد حروف مختلف استفاده کنید این بازی ها برای تجسم کلمه مناسب هستند.
مثل: آب ن بات – خی یار – آدم آه … نی

 

جور کردن تصاویر
کارت تصاویر را به پشت روی میز قرار دهید.
هدف اینست که کودک جای تصویر و کارت کلمه ای که پشت ورو شده است را به خاطر بیاورید این یک بازی جور کردنی رایج است.
به کودک ۵ – ۳ اسباب بازی کوچک نشان دهید بدون اینکه ببیند یکی را بردارید سپس دوباره  اسباب بازی ها را نشان دهید بپرسید کدام یک ناپدید پدیده شده،  بازی دیگر قرار دادن وسیله ها داخل کیسه و پیدا کردن یکی از آن ها از طریق لمس کردن است.
بازی دیگر قرار دادن اسباب بازی ها زیر یک پتو سپس بستن چشم کودک و برداشتن یکی از  آن هاست از او بخواهید به شما بگوید که کدام یک ناپدید شده برای سهولت ابتدا سه وسیله زیر پتو قرار دهید و سپس به تعداد آن ها اضافه کنید.
تجسم کلید یادگیری است یک کودک یاد می گیرد که کلمات را به خاطر بسپارید اگر کلمه نتواند در حافظه دیداری جای گیرد زود فراموش می شود و باید دوباره دیده شود.
    در این سن از صدای حروف استفاده نکنید هدف تجسم است اکنون جملات کوتاه سه کلمه ای نیز می توانند نشان داده شوند هرگز بیش از ۷ کارت نشان ندهید هر روز یک کارت را وارد و یکی را خارج کنید با کارت های قدیمی بازی های جور کردنی و مشابه انجام دهید .
    داستان بخوانید بخوانید و بخوانید
انگشتانتان را در طول سطر ها در زیر کلمات حرکت دهید و یا از کودک تان بخواهید تصویری را که در کتاب می شناسد پیدا کند.

منبع : niniha

[ad_2]

خبر بارداری به فرزند اول، چه زمانی و چگونه؟صبحانه مخصوص کودکان، وعده ای که دوست ندارد!